KIRŞEHİR SEVA AHLAK, KÜLTÜR VE ÇEVRE DERNEĞİ  DAİMA HALKIN VE HAKK'IN HİZMETİNDE..
Üyelik Girişi
UFKA YOLCULUK-7 BAŞVUR

Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret132061

Hakkımızda

Mehmed Zâhid Kotku (Rh.a)

HEDEFİMİZ

''...tertemiz sular; yemyeşil ormanlar; tarih değerleri çok iyi korunmuş mekanlar; sağlıklı, gürbüz, en kuvvetli, ahlaklı nesiller; şuurlu, bilgili, görgülü, zevkli, arif, zarif şahsiyetler oluşturmak ve yetiştirmek olmalı...

Prof.Dr.Mahmud Es'ad COŞAN

 Derneğimizin Gayesi

 

Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş, milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

Doğal afetler ve kazalar neticesinde bozulan sosyal ve ekolojik dengeyi  yeniden tesis amacıyla faaliyet yapmak.

    Derneğimizin Çalışma Konuları ve Biçimleri

    1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

    2-Kurs, seminer, konferans, hayır çarşıları (kermes)  ,kutlama törenleri ve panel gibi  çalışmalar düzenlemek,

    3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

    4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

    6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

    7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ,kültürel ve sportif tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

    8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

    9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

    10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

    11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

  12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

   13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

    14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

     15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

   16-- Milli ve dini gün ve gecelerde anma ve kutlama programları düzenlemek. Toplumda haklı bir yer edinmiş bilim, kültür, sanat, çevre, sosyal hizmet alanlarında hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları düzenlemek.

  17-Gençliğe yönelik alkol ve uyuşturucu bağımlılığını önleyici, gençliğin problemlerine çözüm olacak programlar yapmak; gönüllü kuruluşların bu programlara katılımını sağlamak; bu konuda kamuoyunu bilinçlendirici faaliyetlere katkıda bulunmak.

  18- Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak. Çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunmak. Ağaçlandırma yapmak, hatıra ormanları tesis etmek.

  19- Fakir, muhtaç, özürlü,sağlık hizmetlerine muhtaç insanların ihtiyacını temin etmek için her türlü yardımı ve desteği sağlamak.

 

 

 

MEC VAKFI KURBAN BAĞIŞI
KAD

VECİZ SÖZLER
CUMA SAYFASI

HELAL VE SAĞLIKLI GIDA

SON PEYGAMBER PLATFORMU

AKRA FM

Feyz-ül Furkân Meal Dersleri

FACEBOOK
KURBAN ORGANİZASYONU

Kişisel Gelişim ve Yönetim

7 MİLYAR ÜMMET 7 MİLYAR KELİME-İ TEVHİD SALAVAT